Voor dringende afspraken, huisbezoeken en/of wanneer u online geen passende afspraak vindt, neem telefonisch contact op met ons:

Schorvoort:
014 42 76 68

Smiskens:
014 41 33 13

Voor dringende afspraken, huisbezoeken en/of wanneer u online geen passende afspraak vindt, neem telefonisch contact op met ons:

Schorvoort:
014 42 76 68

Voor dringende afspraken, huisbezoeken en/of wanneer u online geen passende afspraak vindt, neem telefonisch contact op met ons:

Schorvoort:
014 42 76 68

Voor dringende afspraken, huisbezoeken en/of wanneer u online geen passende afspraak vindt, neem telefonisch contact op met ons:

Smiskens:
014 41 33 13

  Schorvoort 014 42 76 68   Smiskensstraat 014 41 33 13

Visie

Geen enkele patiënt is dezelfde, daarom vinden we het belangrijk om eerst te luisteren naar je verhaal, de aard van je klachten en je hulpvraag.

Vervolgens zullen we een klinisch onderzoek uitvoeren met tests die we in deze situatie relevant achten. Hierbij vinden we het belangrijk om niet enkel naar het lokale probleem te kijken, maar ook de aanpalende regio’s te onderzoeken en iedere patiënt in zijn totaliteit te bekijken.

Op basis van alle gegevens uit het gesprek en het onderzoek zal een behandelingsplan opgesteld worden. Hierbij zal in eerste instantie voldoende uitleg en informatie gegeven worden (in patiëntentaal!) over het ontstaan van de klachten, belasting-belastbaarheid van het lichaam en zal besproken worden welke oplossingen er voorhanden zijn.

Verder kan de behandeling bestaan uit manuele technieken (mobilisaties, manipulaties, musculaire rekkingen of detonificaties), oefentherapie (versterken van spieren en spierketens, mobiliserende oefeningen en inoefenen van bepaalde bewegingspatronen), ergonomisch advies, ... Dit alles met het oog op pijnbehandeling, het opheffen van bewegingsbeperkingen en/of preventie van herval of andere letsels.

Ontstaan Kineteam

De praktijk werd opgestart in 1975 door de broers Jef en Jan Verbeek, zij startten een kinesitherapiepraktijk gespecialiseerd in manuele therapie. Doorheen de jaren bleven ze bij in hun vak door steeds bij te scholen, groeide de praktijk verder en konden ze hun ervaring doorgeven aan nieuwe collega’s.

Vanaf 2016 zijn het Guus Muësen en Hans Hoskens die het bestuur van de praktijk hebben overgenomen. Zij gaan deze praktijkervaring gebruiken en koppelen aan eigen kennis en inzichten om zo iedere patiënt de best mogelijke behandeling te kunnen aanbieden.

Kineteam BVBA
Smiskensstraat 18, 2300 Turnhout
info@kineteamturnhout.be
Ondernemingsnummer: 0637 8325 07
Bevoegde toezichthoudende autoriteit:
Provinciale Geneeskundige Commissie AntwerpenPelikaanstraat 2, 2018 Antwerpen

KineTeam Turnhout © 2024 | website: Nadruk